Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Míry variability – Wikisofia

Variační koeficient – relativní míra rizika – pomocí směrodatné odchylky může být riziko investičních projektů porovnáváno tehdy, když srovnáváme projekty mající přibližně stejné očekávané průměrné hodnoty peněžních příjmů.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Variační koeficient – relativní míra rizika - …

Rovnice 3: Variační koeficient V případě firmy A bude jeho hodnota činit zhruba 7,97, u firmy B pak pouze 3,73. Z toho plyne závěr, že přes vyšší absolutní hodnotu směrodatné odchylky očekávané míry výnosu firmy B je vzhledem k výši jejího očekávaného výnosu její rizikovost přesto nižší.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Kdy lze průměru důvěřovat? k čemu slouží variační koeficient

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je upraven zákonem o DPH (dále jen „ZDPH“). Pokud podnikatel, plátce DPH, použije přijaté plnění v celé výši pouze ke svým ekonomickým činnostem s nárokem na odpočet DPH a splní veškeré předepsané povinnosti v ZDPH pro uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu, pak může uplatnit nárok v celé výši.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Statistika - ukázky testů + příklady / Testy / Zadani k čemu slouží variační koeficient

Variační koeficient Pro výpočet variačního koeficientu zadejte údaje oddělené čárkou (nebo mezerou, tabulátorem, středníkem, novým řádkem apod..). Například: 683,8 879,7 192,6 305,2 285,3 998,0 726,9 287,3 977,3 781,4 515,9 972,9 -854,6

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Variační koeficient – Wikipedie k čemu slouží variační koeficient

Kdyby však jedna dvojice snědla tři kuřata a druhá jen jedno, už by byl pro porovnání variability vhodnější variační koeficient, nikoliv směrodatná odchylka. Pro úplnost si jej vypočtěme i v našich případech. U první dvojice je variační koeficient 100 % (0,5 děleno 0,5), zatímco u druhé dvojice představuje

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Otázky ke zkoušce, ESE17E - Statistika II. - PAA - ČZU

Variační koeficient Pro výpočet variačního koeficientu zadejte údaje oddělené čárkou (nebo mezerou, tabulátorem, středníkem, novým řádkem apod..). Například: 683,8 879,7 192,6 305,2 285,3 998,0 726,9 287,3 977,3 781,4 515,9 972,9 -854,6

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Variační koeficient – relativní míra rizika - …

Variační koeficient poměřuje riziko akcie měřené směrodatnou odchylkou a průměrnou výnosnost měřenou aritmetickým průměrem. Variační koeficient říká, kolik % rizika připadá na 1 % výnosnosti. Nejlépe vychází akcie E s variačním koeficientem 4,594 a nejhůře akcie D s 16,572.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Směrodatná odchylka – Wikipedie k čemu slouží variační koeficient

Směrodatná odchylka, značená řeckým písmenem σ, je v teorii pravděpodobnosti a statistice často používanou mírou statistické variability.Jedná se o odmocninu z rozptylu náhodné veličiny: = ⁡ = ⁡ ((− ⁡ ())), kde je náhodná veličina, ⁡ její rozptyl a ⁡ její střední hodnota. Směrodatná odchylka vypovídá o tom, nakolik se od sebe navzájem typicky liší

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Nárok na odpočet DPH v poměrné a krácené výši - …

6 (6,04); a konečně variační koeficient V = 100. 6/23,5 = 25 %. Tato vysoká hodnota variačního koeficientu jasně říká, že rozptyl je veliký. Kdyby odpadl špičkový příjemce, byla by situace rázem jiná. Jak se pozná extrémní hodnota a jak se pak soubor dat zpracuje, si necháme na výběrový seminář.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Variační koeficient (statistika) k čemu slouží variační koeficient

Variační koeficient. Variační koeficient se používá v případě, kdy chceme posoudit relativní velikost rozptýlenosti dat vzhledem k průměru a někdy se uvádí v procentech. Slouží k porovnání variability souborů, které mají nestejné průměry. = ¯ (obrázek rovnice)

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient k čemu slouží variační koeficient

K čemu slouží variační koeficient? V jakých jednotkách se udává? je základní relativní mírou variability, vyjadřuje se v % 5. K čemu slouží korelační analýza? vyjadřuje příčinný vztah mezi 2 proměnnými. 6. K čemu slouží regresní analýza?

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper