Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

ČÍSELNÉ OBORY 1.

napište místo hvězdiček číslice tak
V čísle 3287 změňte pořadí číslic tak, aby vzniklé číslo bylo dělitelné čtyřmi. Kolik je možností? 5. Kolika způsoby je možné doplnit místo hvězdiček číslice, má-li být vzniklé trojciferné číslo 6** dělitelné a) dvěma a ne třemi b) třemi a ne dvěma 6. Jaký je součet dvou lichých čísel? 7.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Vysoce negativní ionty léčí, pozitivní zabíjí. Zajímavý

Místo hvězdiček doplňte do součinu správné číslice. 6. příklad: Dvě prkna mají dohromady délku 14 m. První prkno je o 2 metry delší než druhé prkno. Jak jsou tato prkna dlouhá? Jejich rozdíl napište opět římskými číslicemi.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

66.ročník Matematické olympiády I. kolo kategorie Z7

napište místo hvězdiček číslice tak
U ntb Asus se náhle objevil zvláštní problém. Místo některých písmen, těch u kterých jsou klávesy popsány písmeny i čísly, píše klávesnice jen číslo a nijak nemohu dosáhnout napsání písmene. Kde se to

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

66.ročník Matematické olympiády I. kolo kategorie Z5

1) Z číslic 5, 6 a 7 sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. 2) Z číslic 2, 0, 3, 7 sestavte všechna čtyřciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny čtyři číslice

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Příklad: Hvězdičková rovnice - slovní úloha z …

Napište místo hvězdiček číslice tak, aby součet doplněných číslic byl lichý a aby platila následující rovnost: 42 8 = 2 (L. Hozová) Z5–I–6 Jiřka sestrojila dva shodné rovnostranné trojúhelníky jako na obrázku. Dále chce sestrojit všechny kružnice, které budou mít střed v …

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Klávesnice ntb píše místo některých písmen čísla

napište místo hvězdiček číslice tak
3. V čísle 3287 změňte pořadí číslic tak, aby vzniklé číslo bylo dělitelné čtyřmi. Kolik je možností? 4. Kolika způsoby je možné doplnit místo hvězdiček číslice, má-li být vzniklé trojciferné číslo 6** dělitelné a) dvěma a ne třemi b) třemi a ne dvěma 5.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Matematika: Kombinatorika: Variace bez opakování

Místo hvězdiček doplňte číslice tak, aby číslo bylo zároveň dělitelné dvěma, třemi a pěti. Vypište všechny možnosti. 14. příklad: Rozdělte obdélník dvěma úsečkami na tři trojúhelníky tak, aby právě dva z nich byly pravoúhlé. 15. příklad

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Matematika Prima - Gymnázium Kroměříž

napište místo hvězdiček číslice tak
Jak převést desetinné místo na zlomek. Zdarma online kalkulačky, nástroje, funkce a vysvětlení pojmů, které šetří čas všem. Kalkulačky, převod, webdesign, elektřina a elektronika, matematika, online nástroje, textové nástroje, nástroje PDF, kód, ekologie. 1 000 000 uživatelů používá naše nástroje každý měsíc.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Pythagoriáda 2002/2003 6. ročník

9. Místo hvězdiček napište číslice tak, aby platily rovnosti (periody jsou vyznačeny): 2 368 100 =∗∗,∗∗ 116 50 =∗,∗∗ 840 ∗∗∗ = 3,36 940 ∗∗ = 14,687 5 ∗∗ 70 = 0, 714 285 ∗∗∗ 60 = 3,16 10. Převeď na nepravý zlomek smíšená čísla: 12 2 9 = 5 7 8 = 8 9 13

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Pythagoriáda 2002/2003 6. ročník

1) Z číslic 5, 6 a 7 sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. 2) Z číslic 2, 0, 3, 7 sestavte všechna čtyřciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny čtyři číslice

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Jak přepnout klávesnici, když namísto písmen á,š atd

Puklinou ve stropě vnikla do šachty voda a došlo k propadu stropu. Na stěnách jsou viděl červené číslice označující vzdálenou od vstupu Neznám jiné místo na planetě Zemi s tak vysokou hodnotou zdraví prospěšných napište nám a pošlete fotky, děkuji. Projekt Kóta ZULU 664 je veřejný, nové informace

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Prezentace aplikace PowerPoint

napište místo hvězdiček číslice tak
Napište namísto hvězdiček cifry tak, Doplň místo písmen číslice tak, aby platil naznačen součet Najděte největší číslo takové, že: 1.žádná číslice se v něm neopakuje, 2.součin každých dvou číslic je lichý, 3.součet všech číslic je sudý.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Základy - Úvod do programování

Stejně tak jejich zkrácené varianty tvoří dvě slova – 10 kg, jestli se jedná o 10. ročník soutěže, obsadili jste v něm 3. místo a konal se 20. února. Číslice jsou i v tomto případě samostatným slovem. Napište komentář Zrušit odpověď na koment

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper